Září 2006

Papež o komunismu

4. září 2006 v 16:06 | Petricek
Papež Pius XI., vlastním jménem Achilles Ratti, pocházející z chudé rodiny živnostníka, zastával úřad Sluhy služebníků Božích v letech 1922 až 1939. Mezi jinými významnými dokumenty vydal 19. března 1937, na den svátku sv. Josefa, encykliku Divini Redemptoris. Do češtiny ji přeložil dr. Bedřich Vašek a vydal v Lidovém knihkupectví a naNádkladatelství v Olomouci ještě téhož roku 1937. Ze zajímavého textu vyjímáme: